Tercet Egzotyczny
1963 - 2013
50-lecie zespoĊ‚u Tercet Egzotyczny